Karcher PHG 18-45 Battery - 1.444-210.0

de la 596.99 lei (6 magazine)
Specificatii tehnice Lungimea m�nerului telescopic (mm) 4000 Durata de operare acumulator (min) 35/2.5 Ah sau 75/5.0 Ah Tensiune acumulator (V) 18 / 2.5 Ah sau 18 / 5.0 Ah Raza de actiune (m) 0.45 Informatii suplimentare C�nd vine vorba de t?ierea gardurilor vii �nalte, foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery este solu?ia ideal? datorit? lungimii sale de p�n? la 4 metri. F?r? a fi necesar? o scar?, ...

Descriere


Karcher PHG 18-45 Battery - 1.444-210.0

Specificatii tehnice

Lungimea m�nerului telescopic (mm) 4000
Durata de operare acumulator (min) 35/2.5 Ah sau 75/5.0 Ah
Tensiune acumulator (V) 18 / 2.5 Ah sau 18 / 5.0 Ah
Raza de actiune (m) 0.45

Informatii suplimentare

C�nd vine vorba de t?ierea gardurilor vii �nalte, foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery este solu?ia ideal? datorit? lungimii sale de p�n? la 4 metri. F?r? a fi necesar? o scar?, utilizatorul poate lucra dintr-o pozi?ie dreapt? �n orice situa?ie. Peria special? asigur? c?derea resturilor t?iate pe sol, �n loc ca acestea s? r?m�n? �n gardul viu. Capul de t?iere reglabil poate fi �nclinat p�n? la 115 grade pentru o manevrare ergonomic? din orice pozi?ie de lucru. Centura pentru confort previne disconfortul de la nivelul bra?elor ?i a umerilor. Func?ia de fer?str?u este ideal? pentru t?ierea ramurilor mai groase. Protec?ia pentru lam? care �nso?e?te foarfeca de tuns gardul viu previne deteriorarea accidental? a podelelor, a cl?dirilor sau chiar a lamei �n sine. Datorit? buclei de depozitare, aparatul poate fi suspendat de perete pentru a economisi spa?iu.

Specificatiitehnice

Lungimeam�neruluitelescopic(mm)4000
Duratadeoperareacumulator(min)35/2.5Ahsau75/5.0Ah
Tensiuneacumulator(V)18/2.5Ahsau18/5.0Ah
Razadeactiune(m)0.45

Informatiisuplimentare

C�ndvinevorbadet?iereagardurilorvii�nalte,foarfecadetunsgardulviucuprelungitorPHG18-45Batteryestesolu?iaideal?datorit?lungimiisaledep�n?la4metri.F?r?afinecesar?oscar?,utilizatorulpoatelucradintr-opozi?iedreapt?�noricesitua?ie.Periaspecial?asigur?c?derearesturilort?iatepesol,�nloccaacesteas?r?m�n?�ngardulviu.Capuldet?ierereglabilpoatefi�nclinatp�n?la115gradepentruomanevrareergonomic?dinoricepozi?iedelucru.Centurapentruconfortprevinedisconfortuldelanivelulbra?elor?iaumerilor.Func?iadefer?str?uesteideal?pentrut?ierearamurilormaigroase.Protec?iapentrulam?care�nso?e?tefoarfecadetunsgardulviuprevinedeteriorareaaccidental?apodelelor,acl?dirilorsauchiaralamei�nsine.Datorit?bucleidedepozitare,aparatulpoatefisuspendatdeperetepentruaeconomisispa?iu.

Review-uri


In acest moment nu exista nici un comentariu...
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul Karcher PHG 18-45 Battery - 1.444-210.0 de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Preturile, specificatiile si imaginea pentru Karcher PHG 18-45 Battery - 1.444-210.0 sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.