Karcher HD 6/15 MXA Plus - 1.150-943.0

7 138.66 lei
(1 magazin)
Caracteristici si beneficii Tamburul automat cu furtun dotat pe arc Confort maxim la manipularea furtunului de inalta presiune. Realizeaza posibile perioade de configurare scurte, datorita infasurarii rapide si a deconectarii. Evita pericolele de declansare, crescand astfel siguranta operationala. Stand suplimentar Mareste zona de suport al utilajului Creste stabilitatea inclinarii atunci cand este actionat in pozitie verticala. Echipamente de inalta calitate Reducer ...

Descriere


Karcher HD 6/15 MXA Plus - 1.150-943.0

Caracteristici si beneficii

Tamburul automat cu furtun dotat pe arc

 • Confort maxim la manipularea furtunului de inalta presiune.
 • Realizeaza posibile perioade de configurare scurte, datorita infasurarii rapide si a deconectarii.
 • Evita pericolele de declansare, crescand astfel siguranta operationala.

Stand suplimentar

 • Mareste zona de suport al utilajului
 • Creste stabilitatea inclinarii atunci cand este actionat in pozitie verticala.

Echipamente de inalta calitate

 • Reducerea automata a presiunii pentru protejarea componentelor si prelungeste durata lor de functionare.
 • Motor electric cu 2 poli, racit cu aer.
 • Chiulasa de alama de inalta calitate.

Depozitare inteligenta pentru accesorii

 • Suport pentru fixarea lancei de spuma a cupei.
 • EASY!Lock TR20 permite duza electrica sau un dispozitiv de curatare a suprafetei sa fie depozitate direct pe utilaj
 • Compartiment practic pentru pentru mentinerea duzei rotative.

Mobilitate crescuta

 • Manerul de impingere poate fi retras la apasarea unui buton, crescand astfel compactitatea masinii si reducand necesarul de spatiu.
 • Depozitare fara efort in vehiculele de service.
 • Optiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.

Functionare flexibila

 • Proiectat pentru functionare verticala si orizontala.
 • Stabilitate maxima in functionare orizontala, deoarece rotile nu ating solul.

Deservire usoara

 • Acces usor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
 • Acces rapid la cutia electrica prin simpla indepartare a capacului.
 • Filtru fin de apa, mare, usor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apa.

Solutii eficiente si care economisesc timp

 • Pistol de inalta presiune EASY!Force.
 • EASY!Lock conectori cu eliberare rapida: durabil si rezistent. Si de cinci ori mai rapid decat cei prin insurubare.

Eficienta energetica crescuta

 • Pompa axiala cu 3 pistoane, cu debit redus si pierderi de presiune considerabil.
 • Cresterea cu 20 la suta a performantei de curatare si a eficientei energetice.

Caracteristicisibeneficii

Tamburulautomatcufurtundotatpearc

 • Confortmaximlamanipulareafurtunuluideinaltapresiune.
 • Realizeazaposibileperioadedeconfigurarescurte,datoritainfasurariirapidesiadeconectarii.
 • Evitapericolelededeclansare,crescandastfelsigurantaoperationala.

Standsuplimentar

 • Marestezonadesuportalutilajului
 • Crestestabilitateainclinariiatuncicandesteactionatinpozitieverticala.

Echipamentedeinaltacalitate

 • Reducereaautomataapresiuniipentruprotejareacomponentelorsiprelungesteduratalordefunctionare.
 • Motorelectriccu2poli,racitcuaer.
 • Chiulasadealamadeinaltacalitate.

Depozitareinteligentapentruaccesorii

 • Suportpentrufixarealanceidespumaacupei.
 • EASY!LockTR20permiteduzaelectricasauundispozitivdecuratareasuprafeteisafiedepozitatedirectpeutilaj
 • Compartimentpracticpentrupentrumentinereaduzeirotative.

Mobilitatecrescuta

 • Maneruldeimpingerepoatefiretraslaapasareaunuibuton,crescandastfelcompactitateamasiniisireducandnecesaruldespatiu.
 • Depozitarefaraefortinvehiculeledeservice.
 • Optiuniledestocareintegratereductimpuldeconfigurare.

Functionareflexibila

 • Proiectatpentrufunctionareverticalasiorizontala.
 • Stabilitatemaximainfunctionareorizontala,deoarecerotilenuatingsolul.

Deservireusoara

 • Accesusorlachiulasaladeschidereabazeiutilajului
 • Accesrapidlacutiaelectricaprinsimplaindepartareacapacului.
 • Filtrufindeapa,mare,usoraccesibil,pentruprotejareapompeicontraparticulelordeprafdinapa.

Solutiieficientesicareeconomisesctimp

 • PistoldeinaltapresiuneEASY!Force.
 • EASY!Lockconectoricueliberarerapida:durabilsirezistent.Sidecinciorimairapiddecatceiprininsurubare.

Eficientaenergeticacrescuta

 • Pompaaxialacu3pistoane,cudebitredussipierderidepresiuneconsiderabil.
 • Crestereacu20lasutaaperformanteidecurataresiaeficienteienergetice.

Review-uri


In acest moment nu exista nici un comentariu...
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul Karcher HD 6/15 MXA Plus - 1.150-943.0 de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Preturile, specificatiile si imaginea pentru Karcher HD 6/15 MXA Plus - 1.150-943.0 sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.