Karcher Curatitor pardoseli (mop cu acumulator) FC 7 Cordless - 1.055-730.0

de la 2 185.09 lei (6 magazine)
Specificatii tehnice Latimea de curatare 300 mm Volum rezervor apa curata/apa murdara 400 ml / 200 ml Volumul statiei de curatare 200 ml Lungime cablu de alimentare 7 m Capacitate de curatare cu o umplere a rezervorulu 60 m� Timp de uscare a podelei 2 min Consum apa pentru 60 m� 0.6 l Timp de incarcare acumulator (h) 4 Putere de curatare per acumulator incarcat 135 mp ...

Descriere


Karcher Curatitor pardoseli (mop cu acumulator) FC 7 Cordless - 1.055-730.0

Specificatii tehnice

Latimea de curatare 300 mm
Volum rezervor apa curata/apa murdara 400 ml / 200 ml
Volumul statiei de curatare 200 ml
Lungime cablu de alimentare 7 m
Capacitate de curatare cu o umplere a rezervorulu 60 m�
Timp de uscare a podelei 2 min
Consum apa pentru 60 m� 0.6 l
Timp de incarcare acumulator (h) 4
Putere de curatare per acumulator incarcat 135 mp
Timp lucru acumulator (min) 45 min

Informatii suplimentare

Produsul de cur??at pardoseal? FC 7 colecteaz? at�t murd?ria uscat?, c�t ?i cea umed? de zi cu zi �ntr-un singur pas. Nu mai este nevoie s? aspira?i �nainte de ?tergere, ceea ce economise?te jum?tate din timp **. Tehnologia sa cu patru role cu controrota?ie permite cur??area rapid? ?i eficient? cu �ndep?rtarea ridicat? a murd?riei, �n timp ce alunec? u?or pe podele. Chiar ?i p?rul este ridicat f?r? probleme datorit? filtrului de p?r. Podelele sunt cu p�n? la 20% mai curate dec�t cu mopurile conven?ionale * - chiar p�n? la margine. Gre?eala de a trage o g?leat? �n jur este un lucru din trecut, deoarece cur???torul de podea are at�t un rezervor de ap? proasp?t?, c�t ?i un rezervor de ap? uzat?. De asemenea, nu mai exist? niciun contact cu murd?ria, deoarece rolele sunt udate �n mod constant cu ap? proasp?t?, iar apa murdar? ajunge direct �n rezervorul de ap? uzat?. Volumul de ap? ?i viteza de rota?ie a rolelor pot fi reglate �n dou? moduri de cur??are pentru a se potrivi cu podeaua. Exist?, de asemenea, o func?ie de impuls pentru a combate murd?ria �nc?p??�nat?. Durata de func?ionare a bateriei este de 45 de minute, suficient? pentru a cur??a o suprafa?? de aproximativ 135 m�. Dispozitivul este potrivit pentru toate pardoselile dure (gresie, parchet, laminat, PVC, vinil).

Accesorii standard:

- rola microfibra - 4 buc;

- statie de curatate si parcare;

- perie pentru curatare;

- detergent universal - 30 ml.

Specificatiitehnice

Latimeadecuratare300mm
Volumrezervorapacurata/apamurdara400ml/200ml
Volumulstatieidecuratare200ml
Lungimecabludealimentare7m
Capacitatedecuratarecuoumplerearezervorulu60m�
Timpdeuscareapodelei2min
Consumapapentru60m�0.6l
Timpdeincarcareacumulator(h)4
Puteredecuratareperacumulatorincarcat135mp
Timplucruacumulator(min)45min

Informatiisuplimentare

Produsuldecur??atpardoseal?FC7colecteaz?at�tmurd?riauscat?,c�t?iceaumed?dezicuzi�ntr-unsingurpas.Numaiestenevoies?aspira?i�naintede?tergere,ceeaceeconomise?tejum?tatedintimp**.Tehnologiasacupatrurolecucontrorota?iepermitecur??arearapid??ieficient?cu�ndep?rtarearidicat?amurd?riei,�ntimpcealunec?u?orpepodele.Chiar?ip?rulesteridicatf?r?problemedatorit?filtruluidep?r.Podelelesuntcup�n?la20%maicuratedec�tcumopurileconven?ionale*-chiarp�n?lamargine.Gre?ealadeatrageog?leat?�njuresteunlucrudintrecut,deoarececur???toruldepodeaareat�tunrezervordeap?proasp?t?,c�t?iunrezervordeap?uzat?.Deasemenea,numaiexist?niciuncontactcumurd?ria,deoarecerolelesuntudate�nmodconstantcuap?proasp?t?,iarapamurdar?ajungedirect�nrezervoruldeap?uzat?.Volumuldeap??ivitezaderota?iearolelorpotfireglate�ndou?moduridecur??arepentruasepotrivicupodeaua.Exist?,deasemenea,ofunc?iedeimpulspentruacombatemurd?ria�nc?p??�nat?.Duratadefunc?ionareabaterieiestede45deminute,suficient?pentruacur??aosuprafa??deaproximativ135m�.Dispozitivulestepotrivitpentrutoatepardoseliledure(gresie,parchet,laminat,PVC,vinil).

Accesoriistandard:

-rolamicrofibra-4buc;

-statiedecuratatesiparcare;

-periepentrucuratare;

-detergentuniversal-30ml.

Review-uri


In acest moment nu exista nici un comentariu...
Price.ro nu este magazin online si nu vinde in mod direct. Puteti achizitiona produsul Karcher Curatitor pardoseli (mop cu acumulator) FC 7 Cordless - 1.055-730.0 de la oricare magazin afisat in lista de preturi. Preturile, specificatiile si imaginea pentru Karcher Curatitor pardoseli (mop cu acumulator) FC 7 Cordless - 1.055-730.0 sunt furnizate de catre magazinele din lista. Preturile contin TVA.