Jucarii Kbt

FILTRE
Producator
 1. 24
 2. 1
 3. 9
 4. 1
 5. 1
 6. 2
 7. 8
 8. 7
 9. 24
 10. 8
 11. 6
 12. 1
 13. 2
 14. 15
 15. 1
 16. 3
 17. 19
 18. 25
 19. 2
 20. 4
 21. 14
 22. 1
 23. 4
 24. 2
 25. 4
 26. 46
 27. 8
 28. 6
 29. 2
 30. 62
 31. 8
 32. 1
 33. 20
 34. 30
 35. 8
 36. 11
 37. 1
 38. 22
 39. 3
 40. 159
 41. 5
 42. 8
 43. 3
 44. 22
 45. 2
 46. 7
 47. 13
 48. 18
 49. 8
 50. 19
 51. 17
 52. 7
 53. 154
 54. 6
 55. 8
 56. 3
 57. 11
 58. 1
 59. 3
 60. 1
 61. 3
 62. 1
 63. 1
 64. 25
 65. 10
 66. 4
 67. 9
 68. 7
 69. 50
 70. 21
 71. 1
 72. 7
 73. 1
 74. 4
 75. 1
 76. 9
 77. 1
 78. 4
 79. 16
 80. 1
 81. 1
 82. 19
 83. 4
 84. 1
 85. 1
 86. 3
 87. 28
 88. 10
 89. 251
 90. 9
 91. 81
 92. 16
 93. 2
 94. 2
 95. 11
 96. 1
 97. 2
 98. 1
 99. 1
 100. 3
 101. 64
 102. 5
 103. 2
 104. 1
 105. 4
 106. 1
 107. 5
 108. 4
 109. 5
 110. 244
 111. 8
 112. 12
 113. 1
 114. 1
 115. 3
 116. 74
 117. 8
 118. 24
 119. 2
 120. 3
 121. 13
 122. 1
 123. 5
 124. 306
 125. 2
 126. 113
 127. 2
 128. 4
 129. 9
 130. 1
 131. 1
 132. 3
 133. 16
 134. 4
 135. 62
 136. 9
 137. 1
 138. 6
 139. 34
 140. 2
 141. 1
 142. 3
 143. 125
 144. 1
 145. 7
 146. 1
 147. 3
 148. 15
 149. 65
 150. 39
 151. 1
 152. 10
 153. 29
 154. 1
 155. 39
 156. 2
 157. 141
 158. 243
 159. 68
 160. 2
 161. 60
 162. 95
 163. 18
 164. 319
 165. 17
 166. 7
 167. 2
 168. 35
 169. 16
 170. 1
 171. 17
 172. 2
 173. 2
 174. 1
 175. 36
 176. 27
 177. 1
 178. 2
 179. 1
 180. 2
 181. 32
 182. 4
 183. 11
 184. 4
 185. 16
 186. 1
 187. 8
 188. 3
 189. 33
 190. 2
 191. 139
 192. 1
 193. 84
 194. 1
 195. 1
 196. 2
 197. 1
 198. 279
 199. 5
 200. 9
 201. 36
 202. 3
 203. 70
 204. 3
 205. 12
 206. 2
 207. 621
 208. 8
 209. 30
 210. 1
 211. 43
 212. 1
 213. 61
 214. 1
 215. 1
 216. 40
 217. 6
 218. 1
 219. 25
 220. 3
 221. 53
 222. 25
 223. 23
 224. 6
 225. 12
 226. 1
 227. 50
 228. 74
 229. 1
 230. 1
 231. 21
 232. 16
 233. 35
 234. 46
 235. 4
 236. 1
 237. 8
 238. 1
 239. 2
 240. 10
 241. 12
 242. 9
 243. 1
 244. 1
 245. 4
 246. 2
 247. 4
 248. 1
 249. 3
 250. 29
 251. 1
 252. 2
 253. 4
 254. 2
 255. 8
 256. 2
 257. 220
 258. 1
 259. 18
 260. 6
 261. 42
 262. 2
 263. 8
 264. 3
 265. 2
 266. 182
 267. 2
 268. 27
 269. 8
 270. 2
 271. 6
 272. 1
 273. 35
 274. 5
 275. 27
 276. 4
 277. 1061
 278. 1
 279. 5
 280. 2
 281. 15
 282. 85
 283. 5
 284. 1
 285. 3
 286. 3
 287. 2
 288. 2
 289. 24
 290. 1
 291. 5
 292. 14
 293. 1
 294. 76
 295. 1
 296. 2
 297. 5
 298. 4
 299. 2
 300. 7
 301. 5
 302. 27
 303. 92
 304. 303
 305. 35
 306. 9
 307. 2
 308. 4
 309. 15
 310. 17
 311. 139
 312. 10
 313. 20
 314. 224
 315. 48
 316. 45
 317. 19
 318. 1
 319. 3
 320. 5
 321. 1
 322. 1
 323. 1
 324. 1
 325. 1
 326. 1
 327. 43
 328. 1
 329. 15
 330. 22
 331. 6
 332. 1
 333. 13
 334. 1
 335. 5
 336. 28
 337. 9
 338. 4
 339. 9
 340. 2
 341. 27
 342. 1
 343. 1
 344. 63
 345. 3
 346. 36
 347. 11
 348. 11
 349. 8
 350. 5
 351. 22
 352. 5
 353. 4
 354. 60
 355. 5
 356. 1
 357. 234
 358. 2
 359. 1
 360. 28
 361. 9
 362. 96
 363. 3
 364. 25
 365. 1
 366. 3
 367. 1
 368. 16
 369. 240
 370. 1
 371. 1
 372. 4
 373. 1
 374. 1
 375. 1
 376. 2
 377. 2
 378. 5
 379. 122
 380. 2
 381. 10
 382. 214
 383. 1
 384. 7
 385. 1
 386. 4
 387. 2
 388. 1
 389. 274
 390. 1
 391. 3
 392. 1
 393. 10
 394. 2
 395. 1
 396. 220
 397. 1
 398. 1
 399. 7
 400. 1
 401. 1
 402. 12
 403. 1
 404. 2
 405. 4
 406. 62
 407. 12
 408. 1
 409. 5
 410. 57
 411. 2
 412. 1
 413. 4
 414. 1
 415. 17
 416. 12
 417. 10
 418. 4
 419. 3
 420. 122
 421. 2
 422. 2
 423. 3
 424. 588
 425. 11
 426. 3
 427. 17
 428. 58
 429. 26
 430. 1
 431. 14
 432. 6
 433. 2
 434. 1
 435. 1
 436. 25
 437. 1
 438. 3
 439. 2
 440. 15
 441. 1
 442. 4
 443. 11
 444. 1
 445. 14
 446. 51
 447. 1
 448. 15
 449. 3
 450. 5
 451. 29
 452. 1
 453. 1
 454. 23
 455. 1
 456. 137
 457. 34
 458. 60
 459. 17
 460. 5
 461. 355
 462. 21
 463. 1
 464. 7
 465. 9
 466. 18
 467. 599
 468. 2
 469. 93
 470. 5
 471. 2
 472. 2
 473. 124
 474. 33
 475. 2
 476. 93
 477. 2
 478. 1
 479. 103
 480. 5
 481. 11
 482. 56
 483. 1
 484. 1
 485. 150
 486. 1
 487. 7
 488. 8
 489. 18
 490. 5
 491. 1
 492. 2
 493. 5
 494. 119
 495. 3
 496. 2
 497. 1
 498. 1
 499. 5
 500. 1
 501. 1
 502. 1
 503. 47
 504. 3
 505. 1
 506. 12
 507. 3
 508. 18
 509. 3
 510. 7
 511. 3
 512. 1
 513. 4
 514. 1
 515. 9
 516. 2
 517. 57
 518. 2
 519. 1
 520. 1
 521. 1
 522. 8
 523. 1
 524. 2
 525. 37
 526. 61
 527. 81
 528. 2
 529. 2
 530. 21
 531. 5
 532. 128
 533. 10
 534. 2
 535. 13
 536. 2
 537. 1
 538. 2
 539. 4
 540. 24
 541. 1
 542. 31
 543. 4
 544. 3
 545. 12
 546. 3
 547. 2
 548. 19
 549. 9
 550. 20
 551. 1
 552. 3
 553. 5
 554. 1
 555. 1
 556. 1
 557. 3
 558. 2
 559. 4
 560. 206
 561. 2
 562. 54
 563. 2
 564. 3
 565. 3
 566. 238
 567. 7
 568. 83
 569. 2
 570. 7
 571. 7
 572. 24
 573. 2
 574. 10
 575. 14
 576. 8
 577. 13
 578. 2
 579. 3
 580. 15
 581. 1
 582. 281
 583. 1
 584. 3
 585. 3
 586. 90
 587. 14
 588. 1
 589. 3
 590. 2
 591. 59
 592. 1
 593. 4
 594. 11
 595. 5
 596. 37
 597. 1
 598. 4
 599. 2
 600. 4
 601. 1
 602. 6
 603. 15
 604. 2
 605. 1
 606. 9
 607. 1
 608. 3
 609. 2
 610. 4
 611. 3
 612. 1
 613. 6
 614. 357
 615. 5
 616. 2
 617. 23
 618. 1
 619. 1078
 620. 2
 621. 2
 622. 5
 623. 3
 624. 2
 625. 1
 626. 2
 627. 1
 628. 3
 629. 1
 630. 1
 631. 1
 632. 1
 633. 79
 634. 4
 635. 5
 636. 38
 637. 8
 638. 1
 639. 1
 640. 12
 641. 1
 642. 5
 643. 95
 644. 1
 645. 1
 646. 19
 647. 54
 648. 1
 649. 140
 650. 6
 651. 3
 652. 1
 653. 2
 654. 1
 655. 67
 656. 1
 657. 93
 658. 152
 659. 1
 660. 17
 661. 1
 662. 112
 663. 68
 664. 3
 665. 1
 666. 3
 667. 14
 668. 7
 669. 1
 670. 1
 671. 22
 672. 31
 673. 9
 674. 2
 675. 106
 676. 86
 677. 1
 678. 4
 679. 3
 680. 6
 681. 5
 682. 45
 683. 2
 684. 2
 685. 1
 686. 19
 687. 2
 688. 2
 689. 1
 690. 36
 691. 26
 692. 1
 693. 33
 694. 8
 695. 1
 696. 6
 697. 59
 698. 16
 699. 3
 700. 3
 701. 1001
 702. 2
 703. 2
 704. 5
 705. 8
 706. 1
 707. 7
 708. 18
 709. 1
 710. 1
 711. 1
 712. 1
 713. 18
 714. 18
 715. 6
 716. 2
 717. 924
 718. 1
 719. 5
 720. 12
 721. 2
 722. 28
 723. 14
 724. 3
 725. 8
 726. 6
 727. 18
 728. 1
 729. 1
 730. 1
 731. 3
 732. 3
 733. 24
 734. 3
 735. 1
 736. 10
 737. 2
 738. 628
 739. 40
 740. 6
 741. 1
 742. 1
 743. 2
 744. 15
 745. 33
 746. 2
 747. 140
 748. 225
 749. 68
 750. 40
 751. 23
 752. 72
 753. 4
 754. 64
 755. 29
 756. 5
 757. 5
 758. 4
 759. 22
 760. 23
 761. 2
 762. 16
 763. 2
 764. 15
 765. 12
 766. 34
 767. 13
 768. 1
 769. 1
 770. 1
 771. 3
 772. 1
 773. 2
 774. 18
 775. 1
 776. 2
 777. 1
 778. 3
 779. 5
 780. 8
 781. 9
 782. 4
 783. 30
 784. 4
 785. 2
 786. 116
 787. 116
 788. 1
 789. 21
 790. 20
 791. 2
 792. 1
 793. 5
 794. 16
 795. 5
 796. 4
 797. 29
 798. 1
 799. 7
 800. 2
 801. 2
 802. 10
 803. 382
 804. 6
 805. 17
 806. 1
 807. 1
 808. 14
 809. 1
 810. 1
 811. 6
 812. 3
 813. 15
 814. 1
 815. 3
 816. 13
 817. 263
 818. 13
 819. 20
 820. 1
 821. 1
 822. 3
 823. 15
 824. 252
 825. 103
 826. 2
 827. 2
 828. 21
 829. 1
 830. 3
 831. 1
 832. 4
 833. 16
 834. 50
 835. 1
 836. 2
 837. 57
 838. 87
 839. 1
 840. 1
 841. 218
 842. 2
 843. 1
 844. 4
 845. 17
 846. 10
 847. 1
 848. 32
 849. 28
 850. 1
 851. 1
 852. 8
 853. 1
 854. 6
 855. 1
 856. 14
 857. 4
 858. 15
 859. 9
 860. 110
 861. 12
 862. 1
 863. 2
 864. 50
 865. 106
 866. 7
 867. 1
 868. 107
 869. 1
 870. 263
 871. 35
 872. 36
 873. 1
 874. 2
 875. 1049
 876. 1
 877. 3
 878. 3
 879. 30
 880. 1
 881. 2
 882. 45
 883. 4
 884. 2
 885. 2
 886. 2
 887. 1
 888. 183
 889. 3
 890. 5
 891. 1
 892. 3
 893. 2
 894. 2
 895. 34
 896. 7
 897. 1
 898. 24
 899. 2
 900. 10
 901. 1
 902. 1
 903. 5
 904. 1
 905. 1
 906. 1
 907. 1
 908. 11
 909. 1
 910. 2
 911. 1
 912. 3
 913. 2
 914. 5
 915. 1
 916. 197
 917. 2
 918. 1
 919. 4
 920. 10
 921. 26
 922. 56
 923. 18
 924. 6
 925. 282
 926. 2
 927. 104
 928. 1
 929. 11
 930. 1
 931. 13
 932. 3
 933. 13
 934. 17
 935. 36
 936. 82
 937. 614
 938. 13
 939. 4
 940. 29
 941. 3
 942. 2
 943. 5
 944. 1
 945. 15
 946. 1
 947. 4
 948. 3
 949. 11
 950. 13
 951. 7
 952. 33
 953. 3
 954. 10
 955. 2
 956. 29
 957. 5
 958. 1
 959. 2
 960. 286
 961. 1
 962. 9
 963. 6
 964. 27
 965. 50
 966. 1
 967. 39
 968. 5
 969. 2
 970. 15
 971. 555
 972. 23
 973. 7
 974. 1
 975. 18
 976. 6
 977. 1
 978. 6
 979. 11
 980. 1
 981. 6
 982. 40
 983. 170
 984. 9
 985. 1
 986. 8
 987. 15
 988. 44
 989. 3
 990. 138
 991. 1
 992. 44
 993. 909
 994. 1
 995. 93
 996. 1
 997. 2
 998. 1
 999. 9
 1000. 1
 1001. 6
 1002. 4
 1003. 51
 1004. 1
 1005. 10
 1006. 8
 1007. 213
 1008. 1
 1009. 641
 1010. 6
 1011. 18
 1012. 1
 1013. 58
 1014. 2
 1015. 2
 1016. 3
 1017. 8
 1018. 11
 1019. 1
 1020. 11
 1021. 10
 1022. 624
 1023. 24
 1024. 2
 1025. 2
 1026. 5
 1027. 1
 1028. 8
 1029. 2
 1030. 2
 1031. 1
 1032. 1
 1033. 12
 1034. 23
 1035. 28
 1036. 1
 1037. 1
 1038. 1
 1039. 84
 1040. 1
 1041. 8
 1042. 5
 1043. 1
 1044. 49
 1045. 22
 1046. 4
 1047. 1
 1048. 18
 1049. 2
 1050. 58
 1051. 26
 1052. 13
 1053. 1
 1054. 1
 1055. 20
 1056. 2
 1057. 1
 1058. 71
 1059. 1
 1060. 1
 1061. 6
 1062. 1
 1063. 10
 1064. 1
 1065. 3
 1066. 30
 1067. 15
 1068. 1
 1069. 36
 1070. 52
 1071. 8
 1072. 1
 1073. 1
 1074. 1
 1075. 9
 1076. 14
 1077. 1
 1078. 46
 1079. 19
 1080. 1
 1081. 1
 1082. 2
 1083. 1
 1084. 58
 1085. 6
 1086. 1
 1087. 2
 1088. 9
 1089. 2
 1090. 4
 1091. 38
 1092. 37
 1093. 1
 1094. 9
 1095. 1
 1096. 1
 1097. 60
 1098. 23
 1099. 2
 1100. 1
 1101. 18
 1102. 1
 1103. 73
 1104. 8
 1105. 123
 1106. 37
 1107. 10
 1108. 46
 1109. 6
 1110. 163
 1111. 14
 1112. 28
 1113. 1
 1114. 85
 1115. 29
 1116. 1
 1117. 82
 1118. 5
 1119. 3
 1120. 5
 1121. 10
 1122. 6
 1123. 1
 1124. 95
 1125. 1
 1126. 1
 1127. 85
 1128. 3
 1129. 4
 1130. 11
 1131. 1
 1132. 3
 1133. 7
 1134. 2
 1135. 81
 1136. 4
 1137. 2
 1138. 5
 1139. 1
 1140. 481
 1141. 13
 1142. 7
 1143. 14
 1144. 1
 1145. 2
 1146. 21
 1147. 14
 1148. 24
 1149. 1
 1150. 1
 1151. 1
 1152. 1
 1153. 1
 1154. 1
 1155. 1
 1156. 3
 1157. 3
 1158. 20
 1159. 1
 1160. 130
 1161. 1
 1162. 121
 1163. 161
 1164. 4
 1165. 41
 1166. 44
 1167. 55
 1168. 1
 1169. 1
 1170. 2
 1171. 1
 1172. 100
 1173. 1
 1174. 130
 1175. 32
 1176. 39
 1177. 14
 1178. 1
 1179. 21
 1180. 2
 1181. 3
 1182. 63
 1183. 1
 1184. 3
 1185. 46
 1186. 3
 1187. 29
 1188. 15
 1189. 10
 1190. 10
 1191. 2
 1192. 4
 1193. 8
 1194. 45
 1195. 40
 1196. 6
 1197. 2
 1198. 1
 1199. 28
 1200. 46
 1201. 1
 1202. 1
 1203. 6
 1204. 1
 1205. 2
 1206. 1
 1207. 1
 1208. 1
 1209. 28
 1210. 1
 1211. 37
 1212. 1
 1213. 2
 1214. 11
 1215. 220
 1216. 17
 1217. 1
 1218. 5
 1219. 6
 1220. 1
 1221. 9
 1222. 1
 1223. 5
 1224. 1
 1225. 7
 1226. 47
 1227. 1
 1228. 1
 1229. 1
Cautare in categorie
Pret

Sugestiile mele
Filtreaza
1 filtre active
Ordoneaza dupa
Rank
24 produse in Jucarii
Rank
Producator
Model
Pret produs
KBT Leagan Flexibil Wraparound Swing Seat

KBT Leagan Flexibil Wraparound Swing Seat

Leaganul este construit din material plastic elastic si foarte rezistent. Poate fi folosit ca accesoriu pentru sistemele de joaca. Dimensiuni: 65 x 14 x 0.8 cm Recomandat copiilor cu varsta peste 4 ani. Cod produs: 11531 11531
KBT Leagan Baby Seat Traditional

KBT Leagan Baby Seat Traditional

Leagan din plastic pentru copii cu suport pentru spate si opritoare pentru picioruse. Construit din material plastic foarte rezistent Poate fi folosit ca accesoriu pentru sistemele de joaca Recomandat copiilor cu varsta pana in 3 ani. Cod produs: 14669 14669
KBT Periscop

KBT Periscop

Periscop cu doua oglinzi incluse. Varsta Recomandata: 2+ ani.
KBT Balansoar pe Arc - Scooter 17202

KBT Balansoar pe Arc - Scooter 17202

Balansoar pe arc in forma de iepure (Bocanila) din material plastic foarte rezistent pentru copii. Profilele pentru maini si picioare sunt din material antiderapant. Inaltime arc 40cm Profil ce se ingroapa 39cm. Recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 5 ani. Cod produs: 17202 17202
KBT Tabla de scris cu ceas

KBT Tabla de scris cu ceas

Tabla de scris cu ceas Tabla cu ceas este ideala pentru scris sau desenat cu creta, iar limbile ceasului pot fi rotite cu mana pentru a seta timpul jocului. Include 4 suruburi pentru montare Dimensiuni : 600 x 500 mm KBT514.010.001.001
KBT Sistem de prindere leagan tip O 14cm

KBT Sistem de prindere leagan tip O 14cm

Sistem de prindere leagan tip O 14cmAcest sistem de pridnere pentru leagan are caracteristici superioare de durabilitate.Toate sistemele de prindere KBT sunt fabricate din otel galvanizat.Dimensiuni: 14 cmlungime totala 26 cm, inel tip O 8 cm lungime pana la ax3 ani+
KBT Set OXO play

KBT Set OXO play

Set OXO play pentru uz rezidential KBT. Setul are un design unic KBT care include 9 cilindri (3x3) imprimati in relief cu X si O. Culorile sunt vii, rezistente la intemperii si UV. Setul pentru montare este inclus. Avantaje produs: Plastic turnat prin extrudare HDPE. Cuprinde 9 cilindri verde lime. Usor de instalat pe spatii de joaca existente. Caracteristici: Dimensiuni: 280 x 582 x 77,5 mm. Pent
KBT Oglinda Ha Ha Verde

KBT Oglinda Ha Ha Verde

Oglinda Ha Ha Verde Caracteristici:  oglinda cu design unic KBT deformeaza propria imagine HDPE extrudare prin suflare poate fi montata pe orizontal sau vertical
KBT Set Escalada Mic 5 culori

KBT Set Escalada Mic 5 culori

Setul contine 5 piese si suruburile aferente de fixare. Exista mai multe variante, diferentiate dupa marime si culoare.Cod producator: KB347.001.007.001 KB347.001.007.001
KBT TIROLIANA PROFESIONALA KBT

KBT TIROLIANA PROFESIONALA KBT

Acest produs respecta toate prevederile de securitate din standardul european EN1176 1&4:2006 si poate fi utilizat in locurile de joaca publice, atat la interior cat si la exterior. Panta intre cele 2 structuri trebuie sa fie de minim 7-8%. Forta de intindere a cablului trebuie sa fie de minim 500kg. Viteza de coborare a utilizatorului nu trebuie sa fie mai mare de 7 m/s. Componente inclus
KBT Binoclu

KBT Binoclu

Binoclu special , accesoriu pentru spatii de joacaIdeal pentru interior/exterior.Se poate roti. Contine lentile !Fabricat din plastic injectat , rezistent UVDimensiuni: L :~ 30 cm KBTbinoclu
KBT Leagan Swing Seat PP10 Verde

KBT Leagan Swing Seat PP10 Verde

Inele si optari din otel galvanizat. Coarda impletita cu suduri PP negru. HDPE extrudare prin suflare. Tip sfoara: PP10. A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte. Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani.
KBT Leagan Swing Seat PP10 Albastru

KBT Leagan Swing Seat PP10 Albastru

Inele si optari din otel galvanizat. Coarda impletita cu suduri PP negru. HDPE extrudare prin suflare. Culoare leagan: albastru. Culoare sfoara: galbena. Tip sfoara: PP10. A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte.
KBT Tiroliana PARA cu Leagan Monkey

KBT Tiroliana PARA cu Leagan Monkey

Greutate maxim admisa: 70 kg. Franghie leagan cu lungime reglabila. Sezut din plastic. Diametru leagan: 28 cm. Grosime leagan: 5 cm. Varsta recomandata: 5 ani +.
KBT Binoclu Stea Turcoaz - Verde

KBT Binoclu Stea Turcoaz - Verde

Binoclu stea turcoaz var verde Binoclul stea KBT este o jucarie foarte distractiva, este fabricat din plastic HDPE prin suflare, are culorii vii, margini rotunjite si detalii bine definite Pachetul contine toate elementele necesare montarii. Binoclul face parte din familia stea, de aceea puteti combina cu celelalte jucarii din familie Dimensiuni: 317 x 246 x 220 mmBinoclu stea turco
KBT Oglinda Haha Verde Lime

KBT Oglinda Haha Verde Lime

Oglinda Haha Verde Lime Descriere: Oglinda Haha verde lime Oglinda Haha, are un design unic ea putand fi montata atat pe orizontal cat si pe vertical. Imaginea din oglinda este deformata datorita suprafetei curbate, astfel fetele copiilor sunt modelate in imagine intr-un mod caraghios. Dimensiuni: 585 x 385 x 40 mm
KBT Carma Stea Turcoaz-Verde

KBT Carma Stea Turcoaz-Verde

Carma Stea Turcoaz-Verde Descriere: Carma stea turcoaz-verde Carma stea este distractiva ea fiind destul de mare astfel ii poate ajuta pe cei mici sa plece in calatorii pentru a descoperii noi lumi. Pachetul contine toate elementele necesare montarii. Carma face parte din familia stea, de aceea puteti combina cu celelalte jucarii din
KBT Set Escalada Mare 5 culori

KBT Set Escalada Mare 5 culori

Set Escalada KBT Mare - 5 culori Pietrele de alpinism sunt fabricate din polyresin de inalta calitate sunt fixate in doua locuri pentru a impiedica rotirea. Sunt incluse componentele de montare (suruburi cu cap hexagonal, piulite de fixare si suruburi). Fiecare set contine cinci pietre de alpinism. Ele sunt disponibile in trei dimensiuni: - mic (Ø75 - Ø85 mm)-
KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Rosu

KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Rosu

Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Rosu Kbt Setul de manere este foarte util si viu colorat, acesta vine echipat cu toate elementele necesare montarii si anume suruburi cu cap hexagonal, saibe si capace. Caracteristici: Setul cuprinde 2 manere. Produsul este obtinut prin extrudare HDPE Dimensiuni: 215 x 65 mm Pentru varste peste 3 ani
KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Albastru

KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Albastru

Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Albastru Kbt Smart-Line Set manere plastic - Albastru KBT Setul de manere este foarte util si viu colorat, acesta vine echipat cu toate elementele necesare montarii si anume suruburi cu cap hexagonal, saibe si capace.Caracteristici: Setul cuprinde 2 manere. Produsul este obtinut prin extrudare HDPE Dimensiuni: 215 x 65 mm Pentru varste peste 3 ani