Jucarii Kbt

 1. (23)
 2. (1)
 3. (2)
 4. (1)
 5. (9)
 6. (1)
 7. (1)
 8. (2)
 9. (12)
 10. (8)
 11. (30)
 12. (1)
 13. (6)
 14. (1)
 15. (2)
 16. (15)
 17. (3)
 18. (20)
 19. (26)
 20. (2)
 21. (5)
 22. (14)
 23. (2)
 24. (1)
 25. (4)
 26. (1)
 27. (3)
 28. (53)
 29. (11)
 30. (13)
 31. (1)
 32. (2)
 33. (64)
 34. (7)
 35. (2)
 36. (1)
 37. (21)
 38. (41)
 39. (8)
 40. (12)
 41. (1)
 42. (22)
 43. (3)
 44. (128)
 45. (9)
 46. (9)
 47. (3)
 48. (7)
 49. (2)
 50. (9)
 51. (13)
 52. (18)
 53. (6)
 54. (19)
 55. (17)
 56. (2)
 57. (145)
 58. (6)
 59. (8)
 60. (3)
 61. (14)
 62. (1)
 63. (1)
 64. (1)
 65. (1)
 66. (1)
 67. (29)
 68. (11)
 69. (4)
 70. (11)
 71. (7)
 72. (1)
 73. (14)
 74. (23)
 75. (1)
 76. (6)
 77. (1)
 78. (6)
 79. (1)
 80. (10)
 81. (4)
 82. (1)
 83. (13)
 84. (17)
 85. (5)
 86. (1)
 87. (1)
 88. (2)
 89. (17)
 90. (4)
 91. (1)
 92. (1)
 93. (3)
 94. (34)
 95. (11)
 96. (252)
 97. (12)
 98. (87)
 99. (14)
 100. (1)
 101. (2)
 102. (11)
 103. (1)
 104. (1)
 105. (2)
 106. (1)
 107. (56)
 108. (2)
 109. (2)
 110. (3)
 111. (2)
 112. (5)
 113. (4)
 114. (6)
 115. (2)
 116. (230)
 117. (21)
 118. (11)
 119. (1)
 120. (3)
 121. (64)
 122. (3)
 123. (24)
 124. (2)
 125. (1)
 126. (3)
 127. (16)
 128. (1)
 129. (7)
 130. (289)
 131. (3)
 132. (1)
 133. (102)
 134. (2)
 135. (4)
 136. (9)
 137. (1)
 138. (1)
 139. (1)
 140. (3)
 141. (16)
 142. (4)
 143. (106)
 144. (9)
 145. (1)
 146. (9)
 147. (1)
 148. (30)
 149. (5)
 150. (2)
 151. (1)
 152. (5)
 153. (148)
 154. (1)
 155. (10)
 156. (3)
 157. (13)
 158. (52)
 159. (53)
 160. (11)
 161. (32)
 162. (1)
 163. (59)
 164. (2)
 165. (131)
 166. (243)
 167. (15)
 168. (2)
 169. (60)
 170. (110)
 171. (18)
 172. (359)
 173. (95)
 174. (19)
 175. (2)
 176. (36)
 177. (16)
 178. (1)
 179. (17)
 180. (1)
 181. (2)
 182. (2)
 183. (1)
 184. (37)
 185. (27)
 186. (1)
 187. (2)
 188. (1)
 189. (2)
 190. (38)
 191. (4)
 192. (12)
 193. (6)
 194. (52)
 195. (2)
 196. (8)
 197. (5)
 198. (33)
 199. (4)
 200. (133)
 201. (75)
 202. (1)
 203. (1)
 204. (2)
 205. (269)
 206. (1)
 207. (6)
 208. (9)
 209. (42)
 210. (3)
 211. (90)
 212. (562)
 213. (9)
 214. (1)
 215. (30)
 216. (42)
 217. (1)
 218. (47)
 219. (35)
 220. (1)
 221. (1)
 222. (24)
 223. (1)
 224. (3)
 225. (62)
 226. (24)
 227. (24)
 228. (7)
 229. (7)
 230. (2)
 231. (71)
 232. (1)
 233. (68)
 234. (2)
 235. (1)
 236. (13)
 237. (14)
 238. (33)
 239. (10)
 240. (5)
 241. (1)
 242. (4)
 243. (1)
 244. (2)
 245. (7)
 246. (12)
 247. (9)
 248. (1)
 249. (1)
 250. (4)
 251. (4)
 252. (1)
 253. (3)
 254. (28)
 255. (1)
 256. (2)
 257. (5)
 258. (2)
 259. (5)
 260. (1)
 261. (215)
 262. (1)
 263. (13)
 264. (6)
 265. (43)
 266. (8)
 267. (3)
 268. (3)
 269. (197)
 270. (2)
 271. (35)
 272. (1)
 273. (8)
 274. (2)
 275. (9)
 276. (1)
 277. (37)
 278. (5)
 279. (22)
 280. (15)
 281. (1236)
 282. (2)
 283. (11)
 284. (2)
 285. (2)
 286. (76)
 287. (5)
 288. (4)
 289. (1)
 290. (3)
 291. (11)
 292. (3)
 293. (2)
 294. (2)
 295. (24)
 296. (2)
 297. (13)
 298. (1)
 299. (1)
 300. (1)
 301. (81)
 302. (1)
 303. (1)
 304. (6)
 305. (1)
 306. (2)
 307. (8)
 308. (4)
 309. (27)
 310. (85)
 311. (295)
 312. (45)
 313. (5)
 314. (3)
 315. (4)
 316. (16)
 317. (19)
 318. (138)
 319. (3)
 320. (3)
 321. (21)
 322. (1)
 323. (255)
 324. (49)
 325. (51)
 326. (1)
 327. (3)
 328. (1)
 329. (1)
 330. (1)
 331. (2)
 332. (3)
 333. (52)
 334. (1)
 335. (1)
 336. (20)
 337. (24)
 338. (1)
 339. (1)
 340. (1)
 341. (12)
 342. (6)
 343. (30)
 344. (7)
 345. (4)
 346. (9)
 347. (3)
 348. (28)
 349. (3)
 350. (1)
 351. (1)
 352. (64)
 353. (1)
 354. (36)
 355. (11)
 356. (1)
 357. (9)
 358. (11)
 359. (1)
 360. (8)
 361. (5)
 362. (22)
 363. (5)
 364. (4)
 365. (60)
 366. (2)
 367. (176)
 368. (2)
 369. (1)
 370. (28)
 371. (7)
 372. (109)
 373. (1)
 374. (24)
 375. (1)
 376. (2)
 377. (17)
 378. (235)
 379. (1)
 380. (1)
 381. (2)
 382. (1)
 383. (1)
 384. (2)
 385. (2)
 386. (122)
 387. (2)
 388. (1)
 389. (5)
 390. (1)
 391. (224)
 392. (1)
 393. (7)
 394. (2)
 395. (4)
 396. (2)
 397. (1)
 398. (311)
 399. (4)
 400. (3)
 401. (4)
 402. (1)
 403. (1)
 404. (10)
 405. (2)
 406. (220)
 407. (1)
 408. (1)
 409. (7)
 410. (1)
 411. (1)
 412. (12)
 413. (1)
 414. (2)
 415. (4)
 416. (63)
 417. (13)
 418. (1)
 419. (3)
 420. (3)
 421. (53)
 422. (2)
 423. (1)
 424. (5)
 425. (6)
 426. (4)
 427. (19)
 428. (3)
 429. (10)
 430. (4)
 431. (3)
 432. (132)
 433. (1)
 434. (2)
 435. (3)
 436. (560)
 437. (16)
 438. (3)
 439. (8)
 440. (70)
 441. (26)
 442. (1)
 443. (15)
 444. (6)
 445. (2)
 446. (2)
 447. (1)
 448. (1)
 449. (20)
 450. (1)
 451. (2)
 452. (1)
 453. (16)
 454. (5)
 455. (10)
 456. (1)
 457. (13)
 458. (54)
 459. (3)
 460. (11)
 461. (3)
 462. (5)
 463. (8)
 464. (2)
 465. (1)
 466. (23)
 467. (1)
 468. (119)
 469. (34)
 470. (59)
 471. (6)
 472. (8)
 473. (173)
 474. (19)
 475. (1)
 476. (16)
 477. (12)
 478. (22)
 479. (619)
 480. (2)
 481. (1)
 482. (3)
 483. (95)
 484. (1)
 485. (123)
 486. (32)
 487. (2)
 488. (111)
 489. (5)
 490. (99)
 491. (4)
 492. (11)
 493. (1)
 494. (1)
 495. (151)
 496. (1)
 497. (7)
 498. (7)
 499. (2)
 500. (8)
 501. (1)
 502. (1)
 503. (2)
 504. (5)
 505. (119)
 506. (3)
 507. (2)
 508. (1)
 509. (4)
 510. (1)
 511. (1)
 512. (1)
 513. (54)
 514. (3)
 515. (1)
 516. (1)
 517. (11)
 518. (6)
 519. (22)
 520. (1)
 521. (2)
 522. (3)
 523. (5)
 524. (1)
 525. (5)
 526. (1)
 527. (1)
 528. (8)
 529. (2)
 530. (48)
 531. (3)
 532. (2)
 533. (1)
 534. (1)
 535. (5)
 536. (1)
 537. (3)
 538. (44)
 539. (60)
 540. (112)
 541. (2)
 542. (2)
 543. (34)
 544. (5)
 545. (122)
 546. (24)
 547. (2)
 548. (14)
 549. (2)
 550. (4)
 551. (23)
 552. (1)
 553. (1)
 554. (45)
 555. (2)
 556. (3)
 557. (1)
 558. (3)
 559. (2)
 560. (29)
 561. (9)
 562. (9)
 563. (1)
 564. (7)
 565. (4)
 566. (1)
 567. (1)
 568. (1)
 569. (3)
 570. (2)
 571. (7)
 572. (225)
 573. (2)
 574. (49)
 575. (2)
 576. (3)
 577. (3)
 578. (238)
 579. (7)
 580. (2)
 581. (77)
 582. (2)
 583. (9)
 584. (7)
 585. (24)
 586. (2)
 587. (3)
 588. (14)
 589. (9)
 590. (14)
 591. (2)
 592. (3)
 593. (1)
 594. (15)
 595. (1)
 596. (201)
 597. (1)
 598. (3)
 599. (1)
 600. (3)
 601. (2)
 602. (90)
 603. (11)
 604. (1)
 605. (3)
 606. (2)
 607. (60)
 608. (1)
 609. (4)
 610. (13)
 611. (1)
 612. (38)
 613. (1)
 614. (1)
 615. (6)
 616. (5)
 617. (1)
 618. (11)
 619. (1)
 620. (14)
 621. (1)
 622. (1)
 623. (8)
 624. (9)
 625. (3)
 626. (1)
 627. (3)
 628. (1)
 629. (1)
 630. (8)
 631. (353)
 632. (7)
 633. (2)
 634. (2)
 635. (1132)
 636. (2)
 637. (1)
 638. (3)
 639. (4)
 640. (5)
 641. (1)
 642. (3)
 643. (3)
 644. (4)
 645. (3)
 646. (1)
 647. (1)
 648. (1)
 649. (88)
 650. (4)
 651. (19)
 652. (3)
 653. (31)
 654. (8)
 655. (1)
 656. (1)
 657. (15)
 658. (2)
 659. (5)
 660. (92)
 661. (1)
 662. (1)
 663. (1)
 664. (19)
 665. (20)
 666. (56)
 667. (1)
 668. (145)
 669. (8)
 670. (5)
 671. (1)
 672. (1)
 673. (2)
 674. (2)
 675. (63)
 676. (1)
 677. (94)
 678. (167)
 679. (18)
 680. (1)
 681. (1)
 682. (171)
 683. (70)
 684. (3)
 685. (3)
 686. (1)
 687. (1)
 688. (5)
 689. (13)
 690. (7)
 691. (16)
 692. (35)
 693. (15)
 694. (4)
 695. (137)
 696. (76)
 697. (1)
 698. (3)
 699. (6)
 700. (3)
 701. (6)
 702. (2)
 703. (56)
 704. (2)
 705. (2)
 706. (1)
 707. (20)
 708. (2)
 709. (1)
 710. (36)
 711. (26)
 712. (28)
 713. (7)
 714. (1)
 715. (8)
 716. (66)
 717. (18)
 718. (3)
 719. (1)
 720. (3)
 721. (906)
 722. (2)
 723. (8)
 724. (1)
 725. (1)
 726. (7)
 727. (8)
 728. (1)
 729. (4)
 730. (1)
 731. (7)
 732. (1)
 733. (22)
 734. (22)
 735. (8)
 736. (2)
 737. (3)
 738. (901)
 739. (1)
 740. (4)
 741. (2)
 742. (1)
 743. (1)
 744. (28)
 745. (14)
 746. (6)
 747. (9)
 748. (5)
 749. (17)
 750. (7)
 751. (3)
 752. (3)
 753. (25)
 754. (6)
 755. (1)
 756. (7)
 757. (1)
 758. (1)
 759. (603)
 760. (40)
 761. (6)
 762. (3)
 763. (1)
 764. (2)
 765. (6)
 766. (33)
 767. (2)
 768. (146)
 769. (189)
 770. (79)
 771. (27)
 772. (22)
 773. (111)
 774. (4)
 775. (1)
 776. (66)
 777. (29)
 778. (5)
 779. (2)
 780. (5)
 781. (4)
 782. (40)
 783. (35)
 784. (4)
 785. (14)
 786. (3)
 787. (16)
 788. (13)
 789. (36)
 790. (14)
 791. (1)
 792. (1)
 793. (10)
 794. (1)
 795. (3)
 796. (18)
 797. (2)
 798. (1)
 799. (3)
 800. (6)
 801. (14)
 802. (18)
 803. (11)
 804. (30)
 805. (4)
 806. (2)
 807. (113)
 808. (127)
 809. (1)
 810. (16)
 811. (20)
 812. (1)
 813. (4)
 814. (21)
 815. (5)
 816. (4)
 817. (30)
 818. (2)
 819. (7)
 820. (3)
 821. (2)
 822. (9)
 823. (267)
 824. (11)
 825. (5)
 826. (15)
 827. (4)
 828. (1)
 829. (14)
 830. (11)
 831. (1)
 832. (6)
 833. (1)
 834. (15)
 835. (13)
 836. (320)
 837. (13)
 838. (2)
 839. (1)
 840. (2)
 841. (14)
 842. (273)
 843. (1)
 844. (133)
 845. (2)
 846. (2)
 847. (25)
 848. (1)
 849. (1)
 850. (5)
 851. (1)
 852. (4)
 853. (17)
 854. (47)
 855. (1)
 856. (3)
 857. (67)
 858. (102)
 859. (1)
 860. (1)
 861. (1)
 862. (227)
 863. (2)
 864. (3)
 865. (17)
 866. (11)
 867. (1)
 868. (30)
 869. (32)
 870. (1)
 871. (1)
 872. (3)
 873. (8)
 874. (1)
 875. (15)
 876. (6)
 877. (15)
 878. (1)
 879. (1)
 880. (96)
 881. (12)
 882. (1)
 883. (51)
 884. (116)
 885. (6)
 886. (1)
 887. (111)
 888. (1)
 889. (262)
 890. (33)
 891. (36)
 892. (1)
 893. (12)
 894. (999)
 895. (1)
 896. (3)
 897. (3)
 898. (30)
 899. (1)
 900. (2)
 901. (1)
 902. (53)
 903. (2)
 904. (1)
 905. (1)
 906. (2)
 907. (2)
 908. (1)
 909. (201)
 910. (4)
 911. (1)
 912. (5)
 913. (1)
 914. (3)
 915. (2)
 916. (34)
 917. (2)
 918. (17)
 919. (1)
 920. (18)
 921. (1)
 922. (2)
 923. (1)
 924. (1)
 925. (5)
 926. (1)
 927. (1)
 928. (2)
 929. (1)
 930. (11)
 931. (1)
 932. (1)
 933. (1)
 934. (1)
 935. (2)
 936. (5)
 937. (1)
 938. (208)
 939. (2)
 940. (1)
 941. (4)
 942. (1)
 943. (5)
 944. (30)
 945. (57)
 946. (18)
 947. (2)
 948. (200)
 949. (107)
 950. (1)
 951. (10)
 952. (1)
 953. (11)
 954. (3)
 955. (1)
 956. (13)
 957. (17)
 958. (10)
 959. (44)
 960. (83)
 961. (587)
 962. (9)
 963. (8)
 964. (3)
 965. (3)
 966. (1)
 967. (57)
 968. (1)
 969. (1)
 970. (5)
 971. (3)
 972. (2)
 973. (6)
 974. (13)
 975. (7)
 976. (49)
 977. (4)
 978. (10)
 979. (9)
 980. (19)
 981. (6)
 982. (2)
 983. (263)
 984. (1)
 985. (9)
 986. (7)
 987. (34)
 988. (52)
 989. (2)
 990. (37)
 991. (3)
 992. (2)
 993. (10)
 994. (553)
 995. (3)
 996. (24)
 997. (7)
 998. (1)
 999. (9)
 1000. (6)
 1001. (1)
 1002. (6)
 1003. (12)
 1004. (1)
 1005. (5)
 1006. (45)
 1007. (162)
 1008. (6)
 1009. (1)
 1010. (2)
 1011. (1)
 1012. (17)
 1013. (48)
 1014. (2)
 1015. (165)
 1016. (2)
 1017. (40)
 1018. (837)
 1019. (77)
 1020. (1)
 1021. (2)
 1022. (1)
 1023. (1)
 1024. (6)
 1025. (4)
 1026. (49)
 1027. (4)
 1028. (12)
 1029. (2)
 1030. (191)
 1031. (1)
 1032. (641)
 1033. (6)
 1034. (27)
 1035. (1)
 1036. (1)
 1037. (66)
 1038. (1)
 1039. (2)
 1040. (44)
 1041. (7)
 1042. (11)
 1043. (1)
 1044. (12)
 1045. (13)
 1046. (617)
 1047. (38)
 1048. (2)
 1049. (2)
 1050. (2)
 1051. (1)
 1052. (1)
 1053. (6)
 1054. (2)
 1055. (12)
 1056. (25)
 1057. (30)
 1058. (1)
 1059. (1)
 1060. (1)
 1061. (102)
 1062. (2)
 1063. (17)
 1064. (5)
 1065. (1)
 1066. (56)
 1067. (4)
 1068. (18)
 1069. (1)
 1070. (2)
 1071. (55)
 1072. (25)
 1073. (13)
 1074. (1)
 1075. (1)
 1076. (20)
 1077. (2)
 1078. (82)
 1079. (1)
 1080. (1)
 1081. (1)
 1082. (12)
 1083. (1)
 1084. (3)
 1085. (30)
 1086. (15)
 1087. (1)
 1088. (37)
 1089. (58)
 1090. (8)
 1091. (1)
 1092. (1)
 1093. (27)
 1094. (2)
 1095. (45)
 1096. (19)
 1097. (1)
 1098. (1)
 1099. (2)
 1100. (1)
 1101. (63)
 1102. (6)
 1103. (1)
 1104. (2)
 1105. (2)
 1106. (10)
 1107. (9)
 1108. (6)
 1109. (22)
 1110. (32)
 1111. (1)
 1112. (8)
 1113. (1)
 1114. (54)
 1115. (21)
 1116. (1)
 1117. (1)
 1118. (18)
 1119. (1)
 1120. (85)
 1121. (6)
 1122. (47)
 1123. (37)
 1124. (12)
 1125. (46)
 1126. (13)
 1127. (154)
 1128. (12)
 1129. (42)
 1130. (1)
 1131. (46)
 1132. (29)
 1133. (1)
 1134. (77)
 1135. (5)
 1136. (3)
 1137. (5)
 1138. (10)
 1139. (5)
 1140. (83)
 1141. (1)
 1142. (2)
 1143. (97)
 1144. (3)
 1145. (6)
 1146. (12)
 1147. (1)
 1148. (6)
 1149. (3)
 1150. (105)
 1151. (4)
 1152. (5)
 1153. (1)
 1154. (527)
 1155. (13)
 1156. (7)
 1157. (18)
 1158. (16)
 1159. (1)
 1160. (14)
 1161. (25)
 1162. (3)
 1163. (1)
 1164. (1)
 1165. (1)
 1166. (3)
 1167. (3)
 1168. (22)
 1169. (1)
 1170. (88)
 1171. (1)
 1172. (131)
 1173. (20)
 1174. (4)
 1175. (43)
 1176. (45)
 1177. (44)
 1178. (2)
 1179. (2)
 1180. (1)
 1181. (99)
 1182. (1)
 1183. (197)
 1184. (30)
 1185. (40)
 1186. (1)
 1187. (1)
 1188. (14)
 1189. (1)
 1190. (23)
 1191. (2)
 1192. (4)
 1193. (1)
 1194. (72)
 1195. (1)
 1196. (6)
 1197. (21)
 1198. (35)
 1199. (13)
 1200. (25)
 1201. (12)
 1202. (2)
 1203. (3)
 1204. (5)
 1205. (1)
 1206. (9)
 1207. (45)
 1208. (41)
 1209. (1)
 1210. (7)
 1211. (6)
 1212. (1)
 1213. (28)
 1214. (47)
 1215. (1)
 1216. (1)
 1217. (44)
 1218. (1)
 1219. (3)
 1220. (1)
 1221. (1)
 1222. (29)
 1223. (1)
 1224. (1)
 1225. (38)
 1226. (1)
 1227. (9)
 1228. (224)
 1229. (20)
 1230. (1)
 1231. (8)
 1232. (5)
 1233. (1)
 1234. (8)
 1235. (1)
 1236. (1)
 1237. (58)
 1238. (1)
 1239. (1)

Sugestiile mele
Filtreaza
1 filtre active
Ordoneaza dupa
Rank
23 produse in Jucarii
Rank
Producator
Model
Pret produs
KBT Tiroliana PARA cu Leagan Monkey

KBT Tiroliana PARA cu Leagan Monkey

Greutate maxim admisa: 70 kg. Franghie leagan cu lungime reglabila. Sezut din plastic. Diametru leagan: 28 cm. Grosime leagan: 5 cm. Varsta recomandata: 5 ani +.
KBT Leagan Flexibil Wraparound Swing Seat

KBT Leagan Flexibil Wraparound Swing Seat

Leaganul este construit din material plastic elastic si foarte rezistent. Poate fi folosit ca accesoriu pentru sistemele de joaca. Dimensiuni: 65 x 14 x 0.8 cm Recomandat copiilor cu varsta peste 4 ani. Cod produs: 11531 11531
KBT Leagan Baby Seat Traditional

KBT Leagan Baby Seat Traditional

Leagan din plastic pentru copii cu suport pentru spate si opritoare pentru picioruse. Construit din material plastic foarte rezistent Poate fi folosit ca accesoriu pentru sistemele de joaca Recomandat copiilor cu varsta pana in 3 ani. Cod produs: 14669 14669
KBT Balansoar pe Arc - Scooter 17202

KBT Balansoar pe Arc - Scooter 17202

Balansoar pe arc in forma de iepure (Bocanila) din material plastic foarte rezistent pentru copii. Profilele pentru maini si picioare sunt din material antiderapant. Inaltime arc 40cm Profil ce se ingroapa 39cm. Recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 5 ani. Cod produs: 17202 17202
KBT Tabla de scris cu ceas

KBT Tabla de scris cu ceas

Tabla de scris cu ceas Tabla cu ceas este ideala pentru scris sau desenat cu creta, iar limbile ceasului pot fi rotite cu mana pentru a seta timpul jocului. Include 4 suruburi pentru montare Dimensiuni : 600 x 500 mm KBT514.010.001.001
KBT Sistem de prindere leagan tip O 14cm

KBT Sistem de prindere leagan tip O 14cm

Sistem de prindere leagan tip O 14cmAcest sistem de pridnere pentru leagan are caracteristici superioare de durabilitate.Toate sistemele de prindere KBT sunt fabricate din otel galvanizat.Dimensiuni: 14 cmlungime totala 26 cm, inel tip O 8 cm lungime pana la ax3 ani+
KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Rosu

KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Rosu

Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Rosu Kbt Setul de manere este foarte util si viu colorat, acesta vine echipat cu toate elementele necesare montarii si anume suruburi cu cap hexagonal, saibe si capace. Caracteristici: Setul cuprinde 2 manere. Produsul este obtinut prin extrudare HDPE Dimensiuni: 215 x 65 mm Pentru varste peste 3 ani
KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Albastru

KBT Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Albastru

Smart-Line Set 2 Manere Plastic - Albastru Kbt Smart-Line Set manere plastic - Albastru KBT Setul de manere este foarte util si viu colorat, acesta vine echipat cu toate elementele necesare montarii si anume suruburi cu cap hexagonal, saibe si capace.Caracteristici: Setul cuprinde 2 manere. Produsul este obtinut prin extrudare HDPE Dimensiuni: 215 x 65 mm Pentru varste peste 3 ani
KBT Set OXO play

KBT Set OXO play

Set OXO play pentru uz rezidential KBT. Setul are un design unic KBT care include 9 cilindri (3x3) imprimati in relief cu X si O. Culorile sunt vii, rezistente la intemperii si UV. Setul pentru montare este inclus. Avantaje produs: Plastic turnat prin extrudare HDPE. Cuprinde 9 cilindri verde lime. Usor de instalat pe spatii de joaca existente. Caracteristici: Dimensiuni: 280 x 582 x 77,5 mm. Pent
KBT Set Escalada Mare 5 culori

KBT Set Escalada Mare 5 culori

Set Escalada KBT Mare - 5 culori Pietrele de alpinism sunt fabricate din polyresin de inalta calitate sunt fixate in doua locuri pentru a impiedica rotirea. Sunt incluse componentele de montare (suruburi cu cap hexagonal, piulite de fixare si suruburi). Fiecare set contine cinci pietre de alpinism. Ele sunt disponibile in trei dimensiuni: - mic (Ø75 - Ø85 mm)-
KBT Leagan Copii Flexibil Din Plastic PP Albastru

KBT Leagan Copii Flexibil Din Plastic PP Albastru

Leagan copii flexibil din plastic PP  albastru Este fabricat dintrun material special EVA (etilen-vinil-acetat) cu rezistenta ridicata la rupere, intemperii si UV - prinderi din otel galvanizat - sfoara din polipropilen Dimensiuni: 67 x 14 x 0,8 cm KBT este unul dintre cei mai mari producatori de accesorii si compinente pentru spatiile de joaca.Ei se demarca atat prin calitatea deosebita, standar
KBT Set Escalada Mic 5 culori

KBT Set Escalada Mic 5 culori

Setul contine 5 piese si suruburile aferente de fixare. Exista mai multe variante, diferentiate dupa marime si culoare.Cod producator: KB347.001.007.001 KB347.001.007.001
KBT Oglinda Ha Ha Verde

KBT Oglinda Ha Ha Verde

Oglinda Ha Ha Verde Caracteristici:  oglinda cu design unic KBT deformeaza propria imagine HDPE extrudare prin suflare poate fi montata pe orizontal sau vertical
KBT Oglinda Ha Ha Rosu

KBT Oglinda Ha Ha Rosu

Oglinda Ha Ha Rosu Caracteristici:  oglinda cu design unic KBT deformeaza propria imagine HDPE extrudare prin suflare poate fi montata pe orizontal sau vertical
KBT Oglinda Haha Verde Lime

KBT Oglinda Haha Verde Lime

Oglinda Haha Verde Lime Descriere: Oglinda Haha verde lime Oglinda Haha, are un design unic ea putand fi montata atat pe orizontal cat si pe vertical. Imaginea din oglinda este deformata datorita suprafetei curbate, astfel fetele copiilor sunt modelate in imagine intr-un mod caraghios. Dimensiuni: 585 x 385 x 40 mm
KBT Carma Stea Turcoaz-Verde

KBT Carma Stea Turcoaz-Verde

Carma Stea Turcoaz-Verde Descriere: Carma stea turcoaz-verde Carma stea este distractiva ea fiind destul de mare astfel ii poate ajuta pe cei mici sa plece in calatorii pentru a descoperii noi lumi. Pachetul contine toate elementele necesare montarii. Carma face parte din familia stea, de aceea puteti combina cu celelalte jucarii din
KBT Leagan Swing Seat PP10 Verde

KBT Leagan Swing Seat PP10 Verde

Inele si optari din otel galvanizat. Coarda impletita cu suduri PP negru. HDPE extrudare prin suflare. Tip sfoara: PP10. A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte. Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani.
KBT Leagan Swing Seat PP10 Albastru

KBT Leagan Swing Seat PP10 Albastru

Inele si optari din otel galvanizat. Coarda impletita cu suduri PP negru. HDPE extrudare prin suflare. Culoare leagan: albastru. Culoare sfoara: galbena. Tip sfoara: PP10. A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte.
KBT Binoclu

KBT Binoclu

Binoclu special , accesoriu pentru spatii de joacaIdeal pentru interior/exterior.Se poate roti. Contine lentile !Fabricat din plastic injectat , rezistent UVDimensiuni: L :~ 30 cm KBTbinoclu
KBT Binoclu Stea Turcoaz - Verde

KBT Binoclu Stea Turcoaz - Verde

Binoclu stea turcoaz var verde Binoclul stea KBT este o jucarie foarte distractiva, este fabricat din plastic HDPE prin suflare, are culorii vii, margini rotunjite si detalii bine definite Pachetul contine toate elementele necesare montarii. Binoclul face parte din familia stea, de aceea puteti combina cu celelalte jucarii din familie Dimensiuni: 317 x 246 x 220 mmBinoclu stea turco